Huislift met gemetste schacht

Wens je meerdere verdiepingen te overbruggen met een nieuwe huislift of er is reeds een schacht aanwezig, dan is het perfect mogelijk om de huislift te plaatsen in een schacht.

De huislift wordt in gemetste liftschacht geplaatst. De gesloten koker kan uit verschillende materialen bestaan zoals volle betonsteen of gestort beton... met een minimum dikte van 14 cm. De muren dienen voldoende dragend te zijn. Er dient wel voldoende plaats te zijn om een gemetste schat te voorzien. Meestal worden huisliften met een elektrische aandrijving voorzien omdat ze een hefhoogte van 20 meter dienen te overbruggen. Wordt het meer dan 20 meter, dan wordt het best een gewone personenlift voorzien. De huislift biedt plaats voor 1-5 personen of 1 rolstoelgebruiker met begeleider.

Offerte huislift