Risicoanalyse

EDTC

Om de 15 jaar dient men een risicoanalyse laten uitvoeren door een EDTC ( Externe diensten voor technische controle op de werkplaats ). De eigenaar en beheerder mogen zelf een erkende EDTC uitkiezen. Op basis van een controlelijst die rekening houdt met de technische kenmerken van de liften en met de specifieke gebruiksvoorwaarden (frequent gebruik door personen met beperkte mobiliteit, bv.) duidt de EDTC de ernstige risico’s aan waarvoor een onmiddellijke interventie nodig is en die waarvoor de installatie niet dringend moet worden gemoderniseerd.

Wie mag technische controles & risicoanalyses uitvoeren ( EDTC )? De lijst staat op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Klik hier

Bekijk hier de procedure voor de uitvoering van een risicoanalyse van een lift. In het document staat een handige checklift van de uit te voeren werken.

Lift modernisatie

Indien de risicoanalyse aantoont dat er moderniseringswerken dienen uitgevoerd te worden, moet een gespecialiseerde firma in "liftmodernisatie" aangesproken worden. Zij dienen een gedetailleerde offerte op te maken van de uit te voeren werken.

Offerte personenlift