Herstelling personenliften

Melding van storingen

Bij een defect of onregelmatigheid van een lift, moet je kunnen rekenen op een snelle interventie. Kies daarom steeds een betrouwbare partner die snelle interventie kan garanderen. Bij een storing of defect, moeten de gebruikers van de lift altijd contact kunnen hebben met een operator. Deze kan indien nodig een liftdepanage in gang laten steken. De operator moet via het bedieningspaneel de gebruikers van de lift kunnen geruststellen en een interventie plannen om deze zo snel mogelijk te bevrijden uit de lift. Ook de syndicus, conciërge of een beheerder van een gebouw moet een storing kunnen melden.

Een "Melding van storingen" noodnummer kan opgeroepen worden of je kan een speciale app laten installeren op de smartphone van van uw installateur indien mogelijk. Als je een onderhoudscontract hebt, is het soms niet nodig dat de dichtstbijzijnde monteur langskomt. Veel problemen kunnen op afstand opgelost worden.

Herstelling van stukken

Bij een plotse panne of een storing kan het zijn dat bepaalde onderdelen stuk zijn. Dan moet er stel ingegrepen worden en dienen de stukken hersteld of vervangen te worden. Vraag aan uw toekomstige leverancier of deze snel nieuwe herstellingen en stukken kan plaatsen. Vraag of dit vermeld staat in het onderhoudscontract.

Ervaren technici

Ervaren technici verhelpen alle storingen en herstellen alle onderdelen indien nodig. Zorg ervoor dat uw leverancier van liften voldoende vakmannen in huis heeft om snel in te grijpen bij een defect.

Offerte personenlift